ข้อมูลนักวิจัย ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Yutthachai Sillapawicharn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0813450XXX
  • E-Mail Addressysil@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญPower Electronics, Electric Drives, Microcontrollers, Computer Programming
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00326
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : เครื่องชดเชยแรงดันตกชั่วขณะสำหรับระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟสที่ใช้การตรวจจับแรงดันตกชั่วขณะความเร็วสูงแบบใหม่โดยใช้เฟรมอ้างอิงหมุน หัวหน้าโครงการ 2. 2560 : เครื่องตรวจจับการชำรุดเสียหายล่วงหน้าแบบเครือข่ายสำหรับมอเตอร์ต้นกำลังของรถไฟความเร็วสูงโดยใช้เทคนิคการตรวจจับกระแส หัวหน้าโครงการ 3. 2560 : การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับควบคุมแสงสว่างไฟถนนแบบอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2559 : การตรวจจับแรงดันตกชั่วขณะความเร็วสูงแบบใหม่สำหรับระบบกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่มีความเพี้ยนของแรงดันแหล่งจ่าย หัวหน้าโครงการ 5. 2559 : ต้นแบบเครื่องทดสอบมอเตอร์แบบควบคุมเวกเตอร์ชนิดคืนพลังงานสำหรับรถไฟความเร็วสูง หัวหน้าโครงการ 6. 2559 : การวิเคราะห์ค่าสภาพความต้านทานรากสายดินสำหรับระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าขนาด 22 กิโลโวลต์และ 115 กิโลโวลต์ ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหลังน้ำท่วม ผู้ร่วมวิจัย 7. 2558 : เครื่องชดเชยแรงดันตกชั่วขณะแบบความเร็วสูงสำหรับระบบกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว หัวหน้าโครงการ 8. 2558 : วงจรทบระดับแรงดันประสิทธิภาพสูงแบบไม่ต้องใช้สนับเบอร์สำหรับประยุกต์ใช้กับอินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ 9. 2556 : การพัฒนาอินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับแหล่งกำเนิดพลังงานทดแทน ผู้ร่วมวิจัย