ข้อมูลงานวิจัย ศึกษาความส่องสว่างและอุณหภูมิสีของแสงเทียบเคียงสำหรับการจัดแสง โคร มาคีย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Jirasak Prechawerakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0895008XXX
  • E-Mail Addresjirasakaod@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการพลังงาน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00075
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ศึกษาความส่องสว่างและอุณหภูมิสีของแสงเทียบเคียงสำหรับการจัดแสง โคร มาคีย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A Choma-Key System Insensitive to variation of the Luminance and Correlative Color Temperature
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์