ข้อมูลงานวิจัย ความชุกและการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่แยกได้จากสุนัขจรจัดจากศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครรังสิตและสุนัขจรจัดบริเวณรอบศูนย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.การันต์ ชีพนุรัตน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Karun Cheepnurat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0812691XXX
  • E-Mail Addrescheepnurat.run@gmail.com.
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการรักษาสัตว์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00124
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ความชุกและการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่แยกได้จากสุนัขจรจัดจากศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครรังสิตและสุนัขจรจัดบริเวณรอบศูนย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Prevalence and Antimicrobial Resistance of Staphylococcus aureus Isolated from stray dogs from Shelters Dog Center, Rangsit City Municpality and stray dogs around Center
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.การันต์ ชีพนุรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สุวดี อิสรายุวพร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์