ข้อมูลงานวิจัย อินเวอร์เตอร์สามเฟสแบบควบคุมแรงบิดโดยตรงสำหรับมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศิริชัย แดงเอม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sirichai Dangeam
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0875155XXX
  • E-Mail Addressirichai.d@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญPower Electronics, Electric Drives, Computer and Microcontroller Applications
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00043
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ อินเวอร์เตอร์สามเฟสแบบควบคุมแรงบิดโดยตรงสำหรับมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Three-phase Inverter with Direct Torque Control for Brushless DC Motor
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ศิริชัย แดงเอม
ผู้ร่วมวิจัย 1. วันชัย ทรัพย์สิงห์
2. ผศ.องอาจ แสดใหม่
3. ณัฐพล หาอุปละ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์