ข้อมูลนักวิจัย ศิริชัย แดงเอม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศิริชัย แดงเอม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sirichai Dangeam
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0875155XXX
  • E-Mail Addresssirichai.d@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญPower Electronics, Electric Drives, Computer and Microcontroller Applications
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00063
  จำนวนคนดู