ข้อมูลงานวิจัย การสร้างมูลค่าเพิ่มจากแกลบและฟางข้าวสำหรับทำเป็นระบบผนังอาคารที่มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ประชุม คำพุฒ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Prachoom Khamput
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816654XXX
  • E-Mail Addreschoomy_gtc@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอนและวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2563
  00087
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากแกลบและฟางข้าวสำหรับทำเป็นระบบผนังอาคารที่มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ประชุม คำพุฒ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์