ข้อมูลนักวิจัย ประชุม คำพุฒ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ประชุม คำพุฒ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Prachoom Khamput
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816654XXX
  • E-Mail Addresschoomy_gtc@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอนและวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00097
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : ผลิตภัณฑ์แผ่นผนังยิปซัมต้นทุนต่ำจากฝุ่นผงใบยาและฝุ่นจากกระบวนการผลิตสำหรับใช้งานภายในอาคาร หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การผลิตกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบต้นทุนต่ำที่ใช้ฝุ่นผงใบยาและฝุ่นจากกระบวนการผลิตเป็นมวลรวมละเอียดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 3. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเถ้าปาล์มน้ำมันที่เหลือทิ้งเป็นมวลรวมประดิษฐ์สำหรับผลิตบล็อกปูพิ้นภายนอกอาคารและตรวจสอบการชะละลายระยะยาวของโลหะหนัก หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การสร้างมูลค่าเพิ่มจากแกลบและฟางข้าวสำหรับทำเป็นระบบผนังอาคารที่มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : โครงการแผ่นผนังอาคารชีวภาพสำเร็จรูปผลิตจากดินผสมน้ำยาง ธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกประสานเพื่อวิสาหกิจชุมชนจากเศษหินแอนไฮไดรต์ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : การใช้เศษตะกรันเหลือทิ้งของหม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษสำหรับเป็นมวลรวมในผลิตภัณฑ์แผ่นใยมะพร้าวอัดซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นและคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากเถ้าชานอ้อยสำหรับวัสดุก่อสร้างสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย 9. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นใยอัดซีเมนต์และแผ่นฝ้าเพดานจากชานอ้อยสำหรับวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 10. 2561 : แผ่นบุผนังป้องกันเสียงจากยางธรรมชาติผสมเศษผลิตภัณฑ์พลาสติกเอทธีลีนไวนิลอะซิเตท หัวหน้าโครงการ 11. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบาและอิฐบล็อกประสานจากเถ้าชานอ้อยสำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 12. 2561 : การพัฒนากรรมวิธีการผลิตกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบต้นทุนต่ำโดยใช้ใยมะพร้าวอ่อนทดแทนแร่ใยหินเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 13. 2561 : ผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากเศษตะกรันเหลือทิ้งของหม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษสำหรับเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 14. 2561 : อุปกรณ์กันลื่นตอนปลายของอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุจากยางพารา ผู้ร่วมวิจัย 15. 2561 : การใช้ประโยชน์จากเศษตะกรันเหลือทิ้งของหม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษสำหรับเป็นวัสดุก่อสร้างแผ่นเรียบต้นทุนต่ำเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ร่วมวิจัย 16. 2561 : ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างมวลเบาจากชานอ้อยและเถ้าชานอ้อยเหลือทิ้งสำหรับชุมชนท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 17. 2561 : การศึกษาการผลิตแผ่นฝ้าเพดานจากเศษหินแอนไฮไดรต์ สำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 18. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาจากเศษหินแอนไฮไดรต์ หัวหน้าโครงการ 19. 2561 : การใช้ประโยชน์จากเศษหินแอนไฮไดรต์สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นใยอัดซีเมนต์น้ำหนักเบา ผู้ร่วมวิจัย 20. 2561 : การใช้ประโยชน์จากเศษหินที่เหลือทิ้งในกระบวนการทำเหมืองหินแอนไฮไดรต์ในงานผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเพื่อชุมชนท้องถิ่นและเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 21. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบาและอิฐบล็อกประสานจากเถ้าปาล์มน้ำมันสำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 22. 2560 : ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจากเศษวัสดุเหลือทิ้งของปาล์มน้ำมันสำหรับชุมชนท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 23. 2560 : การศึกษาการผลิตแผ่นฝ้าเพดานจากเศษหินไรโอไลต์สำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 24. 2560 : การใช้ประโยชน์จากเศษหินไรโอไลต์สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นอัดซีเมนต์น้ำหนักเบา ผู้ร่วมวิจัย 25. 2560 : ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกประสานเพื่อวิสาหกิจชุมชนจากเศษหินไรโอไลต์ ผู้ร่วมวิจัย 26. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาจากเศษหินไรโอไลต์ หัวหน้าโครงการ 27. 2560 : การใช้ประโยชน์จากเศษหินที่เหลือทิ้งในกระบวนการทำเหมืองหินไรโอไลต์ในงานผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเพื่อชุมชนท้องถิ่นและเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 28. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นใยอัดซีเมนต์และแผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมันสำหรับวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 29. 2559 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกประสาน ผู้ร่วมวิจัย 30. 2559 : การใช้เศษพลาสติกเหลือทิ้งสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบา ผู้ร่วมวิจัย 31. 2559 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก หัวหน้าโครงการ 32. 2559 : การใช้เศษพลาสติกเหลือทิ้งสำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย 33. 2559 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย 34. 2559 : การพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากเศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ 35. 2559 : การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของโรงงานผลิตสารสกัดจากสะเดาไทย ผู้ร่วมวิจัย 36. 2559 : การออกแบบและก่อสร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษพลาสติกเหลือทิ้งสำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 37. 2559 : การใช้เศษพลาสติกเหลือทิ้งสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นระบายน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 38. 2559 : การออกแบบและทำแบบจำลองอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 39. 2559 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์บล็อกประสานมวลเบาและการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษพลาสติกเหลือทิ้ง หัวหน้าโครงการ 40. 2559 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดาน ผู้ร่วมวิจัย 41. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกประสาน ผู้ร่วมวิจัย 42. 2558 : การใช้เศษหินพัมมิชสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบาเพื่อชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 43. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก หัวหน้าโครงการ 44. 2558 : การใช้เศษหินพัมมิชสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกประสานมวลเบาเพื่อชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 45. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย 46. 2558 : ผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากเศษหินพัมมิซสำหรับชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 47. 2558 : การใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกความหนาแน่นต่ำเป็นมวลรวมน้ำหนักเบาในผลิตภัณฑ์บล็อกประสาน ผู้ร่วมวิจัย 48. 2558 : การพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากเศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ 49. 2558 : การพัฒนาบล็อกปูพื้นน้ำหนักเบาจากพลาสติกอีวีเอเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 50. 2558 : การออกแบบและก่อสร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 51. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดาน ผู้ร่วมวิจัย 52. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้น ผู้ร่วมวิจัย 53. 2557 : การใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก หัวหน้าโครงการ 54. 2557 : การใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย 55. 2557 : การพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากเศษหินภูเขาไฟสำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ 56. 2557 : การพัฒนาวัสดุผสมเศษผ้าสำหรับวัสดุตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วนประกอบอาคาร ผู้ร่วมวิจัย 57. 2557 : การออกแบบและก่อสร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 58. 2557 : การใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้น ผู้ร่วมวิจัย 59. 2557 : การใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกประสาน ผู้ร่วมวิจัย 60. 2556 : การพัฒนาสมบัติของคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าแกลบด้วยน้ำยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 61. 2556 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์บล็อกประสานผสมกากดินขาวจากจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย 62. 2556 : การพัฒนาระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับก่อสร้างบ้านลอยน้ำทรงโดมเพื่อผู้ประสบอุทกภัย ผู้ร่วมวิจัย 63. 2555 : การออกแบบและก่อสร้างบ้านพักฉุกเฉินและบ้านพักอาศัยสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย