ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จากเส้นใยกาบกล้วยหอมทองปทุมอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ศรศิลป์ โสภณสกุลวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sonsin Soponsakulwong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0814053XXX
  • E-Mail Addressonsin_su@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญออกแบบผลิตภัณฑ์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00042
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จากเส้นใยกาบกล้วยหอมทองปทุมอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Design and development community products form banana homthong pathumfiberfor nongsueadistrict pathumthani
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ศรศิลป์ โสภณสกุลวงศ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์