ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาบัตรคำศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาการเขียนสลับตำแหน่งคำของเด็กสมาธิสั้น โดยใช้เทคนิคการสอน Number of Follow

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ทวีศักดิ์ สุขเจริญทรัพย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Taweesak Sukcharoensup
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0840213678, 08916XXX
  • E-Mail Addrestaweesak_s@rmutt.ac.th, aunja.rmutt1@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบระบบอัตโนมัติ, การพัฒนาสื่อการสอนช่างอุตสาหกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00156
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาบัตรคำศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาการเขียนสลับตำแหน่งคำของเด็กสมาธิสั้น โดยใช้เทคนิคการสอน Number of Follow
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Electronic Flashcards for Writing Alternate Words of ADHD Children Problem Solving by Number of Follow Teaching Technique
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.ทวีศักดิ์ สุขเจริญทรัพย์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์