ข้อมูลนักวิจัย ทวีศักดิ์ สุขเจริญทรัพย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ทวีศักดิ์ สุขเจริญทรัพย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Taweesak Sukcharoensup
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0840213678, 08916XXX
  • E-Mail Addresstaweesak_s@rmutt.ac.th, aunja.rmutt1@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบระบบอัตโนมัติ, การพัฒนาสื่อการสอนช่างอุตสาหกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00301
  จำนวนคนดู