ข้อมูลงานวิจัย โครงการวิจัยอุปกรณ์ตรวจประเมินความสุกผลทุเรียนแบบรวดเร็วอย่างง่ายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบคุณภาพสินค้าเกษตรไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ทวีศักดิ์ สุขเจริญทรัพย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Taweesak Sukcharoensup
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0840213678, 08916XXX
  • E-Mail Addrestaweesak_s@rmutt.ac.th, aunja.rmutt1@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบระบบอัตโนมัติ, การพัฒนาสื่อการสอนช่างอุตสาหกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00085
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยอุปกรณ์ตรวจประเมินความสุกผลทุเรียนแบบรวดเร็วอย่างง่ายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบคุณภาพสินค้าเกษตรไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A Research Project of a Simple Durian Maturity Fast-Tester for Enhancing of Thai Agricultural Product Testing Standard to World Market Competition
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ฉัตรชัย โชคชัย
2. ผศ.ทวีศักดิ์ สุขเจริญทรัพย์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์