ข้อมูลงานวิจัย โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากเศษไผ่ในกระบวนการผลิตเสื่อลำแพน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สุนีย์ หทัยวสีวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Sunee Hathaiwaseewong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0891313XXX
  • E-Mail Addressunee.h@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมสิ่งทอ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00162
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากเศษไผ่ในกระบวนการผลิตเสื่อลำแพน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุนีย์ หทัยวสีวงศ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์