ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาบล็อกประสานปูพื้นจากดินลูกรังผสมมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ณภัทร ศุกรวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Napat Sukarawan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0824861XXX
  • E-Mail Addresnutvoy@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการประมาณราคา
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00336
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาบล็อกประสานปูพื้นจากดินลูกรังผสมมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The development of Paving Block made with Laterite Soil and Recycled Aggregate Concrete
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ณภัทร ศุกรวรรณ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์