ข้อมูลนักวิจัย ณภัทร ศุกรวรรณ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ณภัทร ศุกรวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Napat Sukarawan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0824861XXX
  • E-Mail Addressnutvoy@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการประมาณราคา
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00335
  จำนวนคนดู