ข้อมูลงานวิจัย ปรากฏการณ์ไซมัลเทเนียสของสีพื้นหลังที่ส่งผลต่อการมองเห็นสีของวัตถุบนอุปกรณ์แสดงผลออกที่แตกต่างกัน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Janprapa Poungsuwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0814223XXX
  • E-Mail Addreskaramennn@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการพิมพ์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00154
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปรากฏการณ์ไซมัลเทเนียสของสีพื้นหลังที่ส่งผลต่อการมองเห็นสีของวัตถุบนอุปกรณ์แสดงผลออกที่แตกต่างกัน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Simultaneous color contrast of background colors effected to perceive color of objects on difference output devices
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์