ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริม เรื่อง การสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กิติภูมิ วิภาหัสน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kitipoom Vipahasna
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0805453XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญWeb Development : Multimedia : Adaptive E-Learning : Graphic and User Interface Desingn
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00030
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริม เรื่อง การสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Application of Augmented Reality on a topic of Sentence Construction in English Language for Grades 4 – 6 Students, Networking Schools of Primary Educational Service Area (PESA)
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ กิติภูมิ วิภาหัสน์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์