ข้อมูลนักวิจัย กิติภูมิ วิภาหัสน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กิติภูมิ วิภาหัสน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kitipoom Vipahasna
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0805453XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญWeb Development : Multimedia : Adaptive E-Learning : Graphic and User Interface Desingn
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00060
  จำนวนคนดู