ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุนาโนไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Chakkaphan Wattanawikkarn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์083-8744XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00113
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุนาโนไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Performance enhancement of titanium dioxide for energy and environmental applications
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ ไททาเนียมไดออกไซด์, อนุภาคนาโน, ตัวเร่งปฏิกิริยา, Titanium dioxide, Nanoparticles, Photocatalyst
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์