ข้อมูลนักวิจัย จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Chakkaphan Wattanawikkarn
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์083-8744XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00165
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด/เซลลูโลสนาโนคอมโพสิต ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็น ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบนาโนเซลลูโลส สำหรับใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : การพัฒนาแผ่นฟิล์มนาโนคอมโพสิตพอลิไดเมทิลไซลอกเซนและนาโนเซลลูโลสจากวัสดุทางการเกษตรสำหรับใช้เป็นวัสดุเก็บเกี่ยวพลังงาน หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : การรักษาคุณภาพและยืดอายุดอกเบญจมาศหลังจากเก็บเกี่ยวโดยใช้สเปรย์ที่สกัดจากสารสกัดวัสดุธรรมชาติและฟองอากาศนาโน และการศึกษากลไกของวัสดุนาโนในกระบวนการยืดอายุ หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : การพัฒนาระบบการปลูกและการยืดอายุหลังเก็บเกี่ยวดอกเบญจมาศโดยให้เทคโนโลยีวัสดุนาโนและฟองอากาศนาโน ผู้ร่วมวิจัย 6. 2564 : โครงการการศึกษาโครงสร้างเชิงลึก สมบัติเพียโซอิเล็กทริก และสมบัติการเร่งปฏิกิริยาทางแสงของวัสดุหลายหน้าที่บิสมัทเฟอร์ไรท์เจือด้วย ซิงค์ แมงกานีส คอปเปอร์ วาเดียมและไททาเนียม หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : การพัฒนาผิวอิเล็กทรอนิกส์หลายหน้าที่ของเส้นใยนาโนไฮบริดแบบยืดหยุ่น PVDF/ZnO/Ag และ PVDF/ZnO/Cu หัวหน้าโครงการ 8. 2563 : การพัฒนาระบบพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาสำหรับการเกษตรในตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย 9. 2562 : การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุนาโนไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ