ข้อมูลนักวิจัย จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Chakkaphan Wattanawikkarn
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์083-8744XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00571
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : โครงการการศึกษาโครงสร้างเชิงลึก สมบัติเพียโซอิเล็กทริก และสมบัติการเร่งปฏิกิริยาทางแสงของวัสดุหลายหน้าที่บิสมัทเฟอร์ไรท์เจือด้วย ซิงค์ แมงกานีส คอปเปอร์ วาเดียมและไททาเนียม หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การพัฒนาผิวอิเล็กทรอนิกส์หลายหน้าที่ของเส้นใยนาโนไฮบริดแบบยืดหยุ่น PVDF/ZnO/Ag และ PVDF/ZnO/Cu หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : การพัฒนาระบบพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาสำหรับการเกษตรในตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุนาโนไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ