ข้อมูลงานวิจัย การจัดแสงในการผลิตภาพถ่ายสำเนาภาพเขียน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กิตติพร ชูเกียรติ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kittiporn Chukeat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0896925XXX
  • E-Mail Addresoak5353photo@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00022
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การจัดแสงในการผลิตภาพถ่ายสำเนาภาพเขียน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Lighting of Photography Production for Painting
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.กิตติพร ชูเกียรติ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์