ข้อมูลนักวิจัย กิตติพร ชูเกียรติ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กิตติพร ชูเกียรติ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kittiporn Chukeat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0896925XXX
  • E-Mail Addressoak5353photo@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00030
  จำนวนคนดู