ข้อมูลนักวิจัย กิตติพร ชูเกียรติ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กิตติพร ชูเกียรติ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Kittiporn Chukeat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0896925XXX
  • E-Mail Addressoak5353photo@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00014
  จำนวนคนดู