ข้อมูลงานวิจัย การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ตปากร พุธเกส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Tapakon Phutket
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0870513XXX
  • E-Mail Addrestapakonp@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการผลิตสื่อผสม/สื่อใหม่
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Media production of public relation in living murals
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ตปากร พุธเกส
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์