ข้อมูลนักวิจัย ตปากร พุธเกส

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ตปากร พุธเกส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Tapakon Phutket
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0870513XXX
  • E-Mail Addresstapakonp@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการผลิตสื่อผสม/สื่อใหม่
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00012
  จำนวนคนดู