ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสำนึกท้องถิ่นชุมชน จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ตปากร พุธเกส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Tapakon Phutket
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0870513XXX
  • E-Mail Addrestapakonp@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการผลิตสื่อผสม/สื่อใหม่
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00053
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสำนึกท้องถิ่นชุมชน จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์