ข้อมูลงานวิจัย การใช้ค่าการทรุดตัวจากตุ้มกระแทกขนาดเบาเพื่อควบคุมรอยร้าวขนาดเล็กในชั้นพื้นทางดินซีเมนต์เพื่อลดรอยร้าวแบบสะท้อน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Pootapol Tongindum
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0826446XXX
  • E-Mail Addresputtapon.t@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมโยธา
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00220
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การใช้ค่าการทรุดตัวจากตุ้มกระแทกขนาดเบาเพื่อควบคุมรอยร้าวขนาดเล็กในชั้นพื้นทางดินซีเมนต์เพื่อลดรอยร้าวแบบสะท้อน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Use of Lightweight Deflectometer for Microcracking Control in Soil-Cement Base to Reduce Reflective Cracking
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์