ข้อมูลนักวิจัย พุทธพล ทองอินทร์ดำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Pootapol Tongindum
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0826446XXX
  • E-Mail Addressputtapon.t@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมโยธา
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00729
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : โครงการนำร่องการลดอุบัติเหตุทางจราจรบนถนนสำหรับเมืองน่าอยู่ด้วยนวัตกรรมรถยนต์แจ้งเตือนความเร็วพลวัต หัวหน้าโครงการ 2. 2561 : การประยุกต์ใช้เครื่องวัดค่าการยุบตัวด้วยตุ้มกระแทกแบบเบาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างชั้นพื้นทางแบบปรับปรุงคุณภาพเพื่อลดปัญหาการยุบตัวของถนนริมคลอง หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : การศึกษาแนวทางการก่อสร้างเพื่อลดปัญหาการยุบตัวของถนนริมคลองเนื่องจากภัยแล้งรุนแรง หัวหน้าโครงการ 4. 2560 : การประเมินความแข็งแรงในที่ของชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ด้วยระเบียบวิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรมขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : การลดอุบัติเหตุทางจราจรในสถาบันการศึกษาด้วยป้ายแจ้งความเร็วแบบไดนามิก หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : เครื่องมือต้นแบบตรวจสอบความลึกโพรงใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรีต หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : การศึกษาประสิทธิภาพการลดร้อยร้าวแบบสะท้อนในถนนแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : การใช้ค่าการทรุดตัวจากตุ้มกระแทกขนาดเบาเพื่อควบคุมรอยร้าวขนาดเล็กในชั้นพื้นทางดินซีเมนต์เพื่อลดรอยร้าวแบบสะท้อน หัวหน้าโครงการ 9. 2559 : การประเมินความแข็งแรงในที่ของชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ด้วยระเบียบวิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรมขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย 10. 2559 : การใช้ค่าการทรุดตัวจากตุ้มกระแทกขนาดเบาเพื่อควบคุมรอยร้าวขนาดเล็กในชั้นพื้นทางดินซีเมนต์เพื่อลดรอยร้าวแบบสะท้อน หัวหน้าโครงการ 11. 2559 : การศึกษาประสิทธิภาพการลดร้อยร้าวแบบสะท้อนในถนนแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ 12. 2558 : การพัฒนาระบบแจ้งความเร็วเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุร้ายแรงในพื้นที่เสี่ยงภัยทางจราจร หัวหน้าโครงการ 13. 2557 : ผลกระทบของอุณหภูมิต่อกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างผิวทางแบบแกร่งภายใต้สภาวะแวดล้อมของประเทศไทย  ผู้ร่วมวิจัย 14. 2557 : เครื่องมือต้นแบบทดสอบประสิทธิภาพการถ่ายน้ำหนักระหว่างแผ่นพื้นของถนนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หัวหน้าโครงการ 15. 2556 : เครื่องมือต้นแบบทดสอบการแอ่นตัวของถนนลาดยางแบบกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ