ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาลวดลายและการตัดเย็บชุดเดรสด้วยผ้าย้อมสีดินภูเขาไฟ (ภูอัคนี)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กรณัท สุขสวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Kornnut Suksawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0856754XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเสื้อผ้า
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00037
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาลวดลายและการตัดเย็บชุดเดรสด้วยผ้าย้อมสีดินภูเขาไฟ (ภูอัคนี)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Patterns and Design of Dresses with Cloth Dye Volcanic Soil.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ กรณัท สุขสวัสดิ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์
ที่ปรึกษา 1. ผศ.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์