ข้อมูลนักวิจัย กรณัท สุขสวัสดิ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กรณัท สุขสวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Kornnut Suksawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0856754XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเสื้อผ้า
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00045
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ ของที่ระลึก เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การพัฒนาลวดลายและการตัดเย็บชุดเดรสด้วยผ้าย้อมสีดินภูเขาไฟ (ภูอัคนี) หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : การย้อมสีธรรมชาติจากฟางข้าวและการพัฒนาลวดลายผ้าข้าวม้าเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาออกแบบลวดลายและการตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กลุ่มสตรีผ้าทอบ้านตาล จังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : การออกแบบผลิตภัณฑ์และลวดลายที่ใช้ตกแต่งสิ่งทอด้วยศิลปะการทำแพชเวิร์คและควิลติ้ง ผู้ร่วมวิจัย 6. 2558 : การพัฒนาเส้นใยผสมด้วยฟางข้าวไทยเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผู้ร่วมวิจัย 7. 2558 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากฟางข้าวไทยโดยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย