ข้อมูลนักวิจัย กรณัท สุขสวัสดิ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kornnut Suksawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0856754XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเสื้อผ้า
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00694
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การสร้างอัตลักษณ์และการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ทอมือย้อมสีธรรมชาติจากใบตะไคร้ และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การบริหารการตลาดในยุคดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาของผลิตภัณฑ์จากกล้วย ตำบลรังสิต จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : พัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากสารสกัดใบไผ่ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : การพัฒนายกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี (กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง) หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : คุณค่าของผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมในการเสริมสร้างพฤติกรรมการซื้อสีเขียวของลูกค้า: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมผักตบชวา คลองรังสิต-ปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : การพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือดงบัง ด้วยการย้อมสีธรรมชาติจากไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 7. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ ของที่ระลึก เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : การพัฒนาลวดลายและการตัดเย็บชุดเดรสด้วยผ้าย้อมสีดินภูเขาไฟ (ภูอัคนี) หัวหน้าโครงการ 9. 2562 : การย้อมสีธรรมชาติจากฟางข้าวและการพัฒนาลวดลายผ้าข้าวม้าเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาออกแบบลวดลายและการตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กลุ่มสตรีผ้าทอบ้านตาล จังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ 11. 2560 : การออกแบบผลิตภัณฑ์และลวดลายที่ใช้ตกแต่งสิ่งทอด้วยศิลปะการทำแพชเวิร์คและควิลติ้ง ผู้ร่วมวิจัย 12. 2558 : การพัฒนาเส้นใยผสมด้วยฟางข้าวไทยเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผู้ร่วมวิจัย 13. 2558 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากฟางข้าวไทยโดยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : เสื้อ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : เสื้อ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2562 : เสื้อ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2562 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2562 : กระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2562 : กระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2562 : เครื่องฝานกล้วย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2562 : ลวดลายผ้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2562 : ลวดลายผ้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 10. 2562 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 11. 2562 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 12. 2562 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 13. 2562 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 14. 2562 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 15. 2562 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 16. 2562 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 17. 2562 : กรรมวิธีการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากฟางข้าวและเปลือกต้นนนทรี ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 18. 2560 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 19. 2560 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 20. 2560 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 21. 2560 : กระเป๋า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 22. 2560 : ลวดลายผ้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 23. 2560 : กระเป๋า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 24. 2561 : เสื้อ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 25. 2560 : กระเป๋า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 26. 2560 : กล่องใส่กระดาษทิชชู่ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 27. 2560 : กล่องใส่กระดาษทิชชู่ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 28. 2561 : เสื้อ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 29. 2561 : เสื้อ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 30. 2561 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 31. 2561 : กระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 32. 2561 : กระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 33. 2561 : ลวดลายผ้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 34. 2561 : ลวดลายผ้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 35. 2561 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 36. 2561 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 37. 2561 : กรรมวิธีการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากฟางข้าวและเปลือกต้นนนทรี ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 38. 2561 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 39. 2561 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 40. 2561 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 41. 2561 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 42. 2561 : ชุดกระโปรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 43. 2563 : กรรมวิธีการย้อมเส้นด้ายฝ้ายจากน้ำที่ได้จากการต้มเปลือกต้นนนทรีและน้ำฟางข้าว ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ