ข้อมูลงานวิจัย การย้อมสีธรรมชาติจากฟางข้าวและการพัฒนาลวดลายผ้าข้าวม้าเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kornnut Suksawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0856754XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเสื้อผ้า
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00261
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การย้อมสีธรรมชาติจากฟางข้าวและการพัฒนาลวดลายผ้าข้าวม้าเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์