ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนายกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี (กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kornnut Suksawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0856754XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเสื้อผ้า
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00216
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนายกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี (กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์