ข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดมะขามป้อมยักษ์ พันธุ์ป้อมปราการเมืองสยามเพื่อการพัฒนาสินค้าชุมชน จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Korawinwich Boonpisuttinant
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0909501XXX
  • E-Mail Addreskorawinwich_b@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00207
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดมะขามป้อมยักษ์ พันธุ์ป้อมปราการเมืองสยามเพื่อการพัฒนาสินค้าชุมชน จังหวัดสระแก้ว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Innovative cosmetics from Phyllanthus indofischeri extracts for development of community products from Sa Kaeo Province.
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ ผศ.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์