ข้อมูลนักวิจัย กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Korawinwich Boonpisuttinant
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0909501XXX
  • E-Mail Addresskorawinwich_b@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00165
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกันยุงจากสารสกัดสมุนไพร หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพร หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลเส้นผมจากข้าวไรเบอร์รี่อินทรีย์และวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตของชุมชนบึงสมบูรณ์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสมุนไพร สำหรับบริษัท บีแอลซี คอสเมติก จำกัด หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มจากสารสกัดสมุนไพรไทย สำหรับ บริษัท ช่อคูนเรมีดี้ จำกัด หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Smart drink เพื่อสุขภาพจากผลไม้ไทย หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มจากสารสกัดสมุนไพรไทย สำหรับ บริษัท โครู กรุ๊ป จำกัด หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชาธรรมชาติจากสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ 9. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผลไม้ไทย หัวหน้าโครงการ 10. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากข้าวหอมมะลิและโปรตีนไหม หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมจากสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ 12. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ยาสีฟันจากตำรับสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ 13. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์น้ำมันจากต้นสิรินธรสำหรับผู้ป่วย โรคสะเก็ดเงิน หัวหน้าโครงการ 14. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์น้ำตาลอัดเม็ดจากกล้วยน้ำว้า หัวหน้าโครงการ 15. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แซรั่มจากกากถั่วดาวอินคา หัวหน้าโครงการ 16. 2562 : การกักเก็บสารสำคัญจากดอกไม้กินได้ของไทยในอนุภาคนาโนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง หัวหน้าโครงการ 17. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เจลล้างมือจากน้ำหมักมะกรูด หัวหน้าโครงการ 18. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวจากเห็ดร่างแห กระโปรงยาว หัวหน้าโครงการ 19. 2562 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากดอกไม้กินได้ของไทย หัวหน้าโครงการ 20. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตำรับยาสมุนไพรสำหรับระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น หัวหน้าโครงการ 21. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แชมพูบำรุงเส้นผมแก้ปัญหาผมหงอกจากดอกเข้าพรรษา หัวหน้าโครงการ 22. 2562 : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพตามบริบทสุขภาวะปัจจุบัน พี่เลี้ยง 23. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ครีมนวดสปาจากสารสกัดสมุนไพร หัวหน้าโครงการ 24. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชพื้นเมืองของไทย หัวหน้าโครงการ 25. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แว็กซ์สปาจากสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ 26. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ 27. 2561 : การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบ ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยใช้วัสดุผสมของโฟโตคะตะไลติกกับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย 28. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดธรรมชาติชนิดใหม่ หัวหน้าโครงการ 29. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดเงาะพันธุ์สีชมพู หัวหน้าโครงการ 30. 2559 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง สำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 31. 2559 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มสารสกัดสมุนไพรไทยจากตำรับยา สมุนไพรไทยในตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11 ผู้ร่วมวิจัย 32. 2559 : การศึกษาฤทธิ์ต้านปวดและอักเสบของตำรับยาสมุนไพรไทยจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 เพื่อประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 33. 2559 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะสนุมไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 ที่กักเก็บในนาโนแคปซูลสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 34. 2558 : การศึกษาฤทธิ์ต้านปวดและอักเสบของตำรับยาสมุนไพรไทยจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11เพื่อประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 35. 2558 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 ที่กักเก็บในนาโนแคปซูลสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 36. 2558 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง สำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 37. 2558 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มสารสกัด สมุนไพรไทยจากตำรับยาสมุนไพรไทยในตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11 ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : สารสกัดจากเงาะสีชมพูสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : สูตรและกรรมวิธีการสกัดสารจากตำรับสมุนไพรสำหรับบำรุงเส้นผมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2559 : สารสกัดจากบัวผันสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2559 : สารสกัดจากเงาะสีชมพูสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2559 : กรรมวิธีการผลิตแว๊กน้ำมันอะโรม่าที่มีส่วนผสมของสมุนไพร ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2561 : สูตรและกรรมวิธีการสกัดสารจากตำรับสมุนไพรสำหรับบำรุงเส้นผมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2555 : สารสกัดจากว่านตาลเดี่ยวสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2557 : ส่วนผสมและกรรมวิธีการสกัดของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่กักเก็บในอนุภาคนาโนสำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ