ข้อมูลนักวิจัย กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Korawinwich Boonpisuttinant
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0909501XXX
  • E-Mail Addresskorawinwich_b@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00063
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชาธรรมชาติจากสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผลไม้ไทย หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากข้าวหอมมะลิและโปรตีนไหม หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมจากสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ยาสีฟันจากตำรับสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์น้ำมันจากต้นสิรินธรสำหรับผู้ป่วย โรคสะเก็ดเงิน หัวหน้าโครงการ 7. 2562 : การกักเก็บสารสำคัญจากดอกไม้กินได้ของไทยในอนุภาคนาโนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์น้ำตาลอัดเม็ดจากกล้วยน้ำว้า หัวหน้าโครงการ 9. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แซรั่มจากกากถั่วดาวอินคา หัวหน้าโครงการ 10. 2562 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากดอกไม้กินได้ของไทย หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เจลล้างมือจากน้ำหมักมะกรูด หัวหน้าโครงการ 12. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวจากเห็ดร่างแห กระโปรงยาว หัวหน้าโครงการ 13. 2562 : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพตามบริบทสุขภาวะปัจจุบัน พี่เลี้ยง 14. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตำรับยาสมุนไพรสำหรับระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น หัวหน้าโครงการ 15. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แชมพูบำรุงเส้นผมแก้ปัญหาผมหงอกจากดอกเข้าพรรษา หัวหน้าโครงการ 16. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชพื้นเมืองของไทย หัวหน้าโครงการ 17. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ครีมนวดสปาจากสารสกัดสมุนไพร หัวหน้าโครงการ 18. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แว็กซ์สปาจากสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ 19. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ 20. 2561 : การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบ ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยใช้วัสดุผสมของโฟโตคะตะไลติกกับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย 21. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดธรรมชาติชนิดใหม่ หัวหน้าโครงการ 22. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดเงาะพันธุ์สีชมพู หัวหน้าโครงการ 23. 2559 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง สำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 24. 2559 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มสารสกัดสมุนไพรไทยจากตำรับยา สมุนไพรไทยในตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11 ผู้ร่วมวิจัย 25. 2559 : การศึกษาฤทธิ์ต้านปวดและอักเสบของตำรับยาสมุนไพรไทยจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 เพื่อประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 26. 2559 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะสนุมไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 ที่กักเก็บในนาโนแคปซูลสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 27. 2558 : การศึกษาฤทธิ์ต้านปวดและอักเสบของตำรับยาสมุนไพรไทยจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11เพื่อประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 28. 2558 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 ที่กักเก็บในนาโนแคปซูลสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 29. 2558 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง สำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 30. 2558 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มสารสกัด สมุนไพรไทยจากตำรับยาสมุนไพรไทยในตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11 ผู้ร่วมวิจัย