ข้อมูลงานวิจัย สารอินทรีย์เปล่งแสงสำหรับประยุกต์ใช้ในด้านอาหารปลอดภัย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Utt Eiamprasert
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์084-1701XXX
  • E-Mail Addresutt.eps@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00069
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ สารอินทรีย์เปล่งแสงสำหรับประยุกต์ใช้ในด้านอาหารปลอดภัย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์