ข้อมูลงานวิจัย สีจากความทรงจำเพื่อการออกแบบซองบุหรี่แบบเรียบ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กิติโรจน์ รัตนเกษมสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kitirochna Rattanakasamsuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0853343XXX
  • E-Mail Addreskitirochna@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิทยาศาสตร์ทางสีและการมองเห็น
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00031
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ สีจากความทรงจำเพื่อการออกแบบซองบุหรี่แบบเรียบ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Color Memory for Plain Cigarette Packaging Design
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.กิติโรจน์ รัตนเกษมสุข
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์