ข้อมูลนักวิจัย กิติโรจน์ รัตนเกษมสุข

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กิติโรจน์ รัตนเกษมสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kitirochna Rattanakasamsuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0853343XXX
  • E-Mail Addresskitirochna@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิทยาศาสตร์ทางสีและการมองเห็น
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00064
  จำนวนคนดู