ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการกำหนดกลยุทธ์การท่องเที่ยวของระบบโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ในจังหวัดกระบี่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ถนอมพงษ์ พานิช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Tanompong Panich
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0800800XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการตลาด
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00034
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการกำหนดกลยุทธ์การท่องเที่ยวของระบบโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ในจังหวัดกระบี่
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Model for Defining a direction of supply Chain Strategies of Tourism in krabi provinc.
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.ถนอมพงษ์ พานิช
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์