ข้อมูลงานวิจัย การทดลองสร้างฟิล์มภาพฮาล์ฟโทนด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิทัล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Karnpicha Suwannawatanamatee
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์06 1829 6XXX
  • E-Mail Addresmr.benzker@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การทดลองสร้างฟิล์มภาพฮาล์ฟโทนด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิทัล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The experiment of Half Tone Film of Digital Printer.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ กานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์