ข้อมูลนักวิจัย กานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Karnpicha Suwannawatanamatee
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์06 1829 6XXX
  • E-Mail Addressmr.benzker@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00026
  จำนวนคนดู