ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาเรือนนอนผู้มาปฏิบัติธรรมของวัดป่า สำหรับผู้สูงอายุ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นพศักดิ์ ฤทธิ์ดี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Noppasak Ritdee
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0818088XXX
  • E-Mail Addresnoppasakr@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00021
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาเรือนนอนผู้มาปฏิบัติธรรมของวัดป่า สำหรับผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The study of Dhamma School temple for the elderly
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.นพศักดิ์ ฤทธิ์ดี
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์