ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบและสร้างกระบวนการการบรรจุน้ำผลไม้ในอุตสาหกรรมกึ่งอัตโนมัติ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สมพร วงษ์เพ็ง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Somporn Vongpeang
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0861350XXX
  • E-Mail Addrespond064@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอบรมพนักงานและบุคลากร ด้านการบริหารจัดการคุณภาพและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00344
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบและสร้างกระบวนการการบรรจุน้ำผลไม้ในอุตสาหกรรมกึ่งอัตโนมัติ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.สมพร วงษ์เพ็ง
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ธนัช ศรีพนม
2. ผศ.อัญญารัตน์ สอนสนาม
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ ย้ายมาจากปี 63