ข้อมูลนักวิจัย สมพร วงษ์เพ็ง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สมพร วงษ์เพ็ง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Somporn Vongpeang
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0861350XXX
  • E-Mail Addresspond064@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอบรมพนักงานและบุคลากร ด้านการบริหารจัดการคุณภาพและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00156
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีวัตถุ 3 มิติสำหรับงานเขียนแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนรายวิชาเขียนแบบเทคนิค หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การพัฒนาชุดการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติวัดตรวจสอบและประกอบ-ถอดตลับลูกปืน-เพลา-ซีลบีรินต์-ตัวเรือน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติวัดตรวจสอบและประกอบ-ถอดตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลม 2 ทิศทางสวมเพลา-ตัวเรือน หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : การออกแบบและสร้างกระบวนการการบรรจุน้ำผลไม้ในอุตสาหกรรมกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : การพัฒนาเครื่องหั่นมันฝรั่ง กึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : การพัฒนาออกแบบกระบวนการต้มน้ำผลไม้พร้อมเนื้อ ในอุตสาหกรรมน้ำผลไม้บรรจุขวดกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ 8. 2563 : การพัฒนาเครื่องต้นแบบการทำความสะอาดผลไม้ในอุตสาหกรรมน้ำผลไม้บรรจุขวดกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : การพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็น ผู้ร่วมวิจัย 10. 2561 : โครงการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : การประยุกต์วิธีการทากูชิ เพื่อลดชิ้นงานเสียในกระบวนการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์พีซีบี กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ First Author 2. 2562 : การประยุกต์วิธีการทากูชิ เพื่อลดชิ้นงานเสียในกระบวนการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์พีซีบี กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ First Author 3. 2563 : การประยุกต์วิธีการทากูชิ เพื่อลดชิ้นงานเสียในกระบวนการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์พีซีบี กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ First Author 4. 2562 : การประยุกต์วิธีการทากูชิ เพื่อลดชิ้นงานเสียในกระบวนการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์พีซีบี กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Corresponding 5. 2563 : การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์ด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผู้ร่วม