ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาฉลากยารูปภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ส่วนตำบลชะไว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วิภูษิต เพียรการค้า
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Vipusit Piankarnka
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0899688XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00030
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาฉลากยารูปภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ส่วนตำบลชะไว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of pictorial medication labels for Chronic Patients at Health Promotion Hospital, Chawai
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ วิภูษิต เพียรการค้า
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์