ข้อมูลนักวิจัย วิภูษิต เพียรการค้า

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วิภูษิต เพียรการค้า
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Vipusit Piankarnka
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0899688XXX
  • E-Mail Addressvip_vsit@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญออกแบบ logo และออกแบบ 3d
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00020
  จำนวนคนดู