ข้อมูลนักวิจัย วิภูษิต เพียรการค้า

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วิภูษิต เพียรการค้า
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Vipusit Piankarnka
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0899688XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00053
  จำนวนคนดู