ข้อมูลงานวิจัย ความหลากหลายของโปรตีนคุณภาพสูง และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือด ยับยั้งโรคความจำเสื่อม และยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินจากสายพันธุ์แมลงกินได้ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Sompong Sansenya
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0905648XXX
  • E-Mail Addressompong_biochem@yahoo.co.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญด้าน เอนไซม์วิทยา, วิศวกรรมของ DNA และโปรตีน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00111
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ความหลากหลายของโปรตีนคุณภาพสูง และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือด ยับยั้งโรคความจำเสื่อม และยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินจากสายพันธุ์แมลงกินได้ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The variety of complete protein and bio-active compounds for antihyperglycemia, anti-Alzheimer’s disease and anti-melanogenesis from insect for healthy products development
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์