ข้อมูลงานวิจัย การใช้ประโยชน์จากข้อมูลแนวนอนเพื่อสนับสนุนการใช้งานข้อมูลแนวตั้งในอัลกอริทึม ECLAT

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nakarin Pinpathomrat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานกองกลาง
  • โทรศัพท์0856994XXX
  • E-Mail Addresn_pinpathomrat@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญE-learning, Information System Management
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00113
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลแนวนอนเพื่อสนับสนุนการใช้งานข้อมูลแนวตั้งในอัลกอริทึม ECLAT
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Leveraging Horizontal-Dataset to Support the Use of Vertical-Dataset in ECLAT
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ ผศ.พิทยา พุ่มพวง
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์