ข้อมูลนักวิจัย นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nakarin Pinpathomrat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานกองกลาง
  • โทรศัพท์0856994XXX
  • E-Mail Addressn_pinpathomrat@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญE-learning, Information System Management
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00361
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การจัดอบรมกลุ่มบุคลากรในกลุ่ม New S-Curve และการอบรมออนไลน์บนแพลตฟอร์ม การเรียนรู้รายบุคคลเชิงสมรรถนะด้วยปัญญาประดิษฐ์ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : การฝึกอบรมและประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน ผู้ร่วมวิจัย 3. 2562 : การใช้ประโยชน์จากข้อมูลแนวนอนเพื่อสนับสนุนการใช้งานข้อมูลแนวตั้งในอัลกอริทึม ECLAT ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยไทยแลนด์ 4.0 ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : โครงการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่องกั้นถนนเสมอระดับอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จุดตัดรถไฟของ รฟท.และทางลัดชาวบ้าน ผู้ร่วมวิจัย 6. 2560 : การวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้สามารถประมวลผลแบบ Real-time กรณีศึกษา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) หัวหน้าโครงการ