ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบร้านกาแฟในอาคารสำนักงานให้อินสตาแกรมเมเบิล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชวลิต บุรินทราธิกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chavalit Burintarathikul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816290XXX
  • E-Mail Addrestua_dadj@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00150
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบร้านกาแฟในอาคารสำนักงานให้อินสตาแกรมเมเบิล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Instagrammable Design for Cafe in Office Building
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์