ข้อมูลนักวิจัย ชวลิต บุรินทราธิกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชวลิต บุรินทราธิกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chavalit Burintarathikul
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816290XXX
  • E-Mail Addresstua_dadj@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00375
  จำนวนคนดู