ข้อมูลงานวิจัย ระบบควบคุมไฟอัตโนมัติโดยเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและโทรศัพท์มือถือเพื่อการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยสำหรับแนวคิดบ้านอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pongpon Nilaphruek
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โทรศัพท์0878683XXX
  • E-Mail Addrespongpon_n@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญSemantic Web Technology, Mobile Application Development
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00120
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ระบบควบคุมไฟอัตโนมัติโดยเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและโทรศัพท์มือถือเพื่อการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยสำหรับแนวคิดบ้านอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์