ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสารสีธรรมชาติด้วยเชื้อโมแนสคัสจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุรชัย เตชะเอ้ย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Surachai Techaoei
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0982865XXX
  • E-Mail Addresdr.surachai1@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMicrobiology, Biotechnology
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00048
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสารสีธรรมชาติด้วยเชื้อโมแนสคัสจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ สุรชัย เตชะเอ้ย
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนโครงการ อพ.สธ.
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์